250 jaar Bätz-orgel Petruskerk Woerden

Als hervormde gemeente van Woerden beschikken wij over een uniek orgel met grote cultuur-historische waarde. In 2018 vierde dit orgel, dat is gebouwd door de beroemde orgelbouwer J.H.H. Bätz, zijn 250 jarig bestaan. Het orgel is het grootste orgel van voor 1800 van de provincie Utrecht. Zoals alles heeft ook dit instrument zorg en onderhoud nodig. Naast het jaarlijkse klein onderhoud, dient er eens in de 40-50 jaar groot onderhoud plaats te vinden. De laatste keer is dit in 1971 uitgevoerd. De laatste jaren werd het steeds duidelijker dat er een nieuwe restauratie moet plaatsvinden. Wat betreft de windvoorziening, de mechanieken en de frontpijpen is dit zelfs urgent.

In opdracht van het college van kerkrentmeesters is onder leiding van Peter van Dijk een Herstelplan opgesteld. Peter van Dijk is als orgeladviseur betrokken bij vele nieuwbouw- en restauratieprojecten in Nederland (onder meer in samenwerking met de Commissie orgelzaken voor de PKN en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en in het buitenland, en treedt op als onze adviseur.

Op deze website geven wij u graag nadere informatie over de renovatie cq restauratie van ons orgel. Ook de financiën zullen worden toegelicht. Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren!

Bätz-orgel weer in volle glorie

Bätz-orgel weer in volle glorie

In de maanden april en mei zijn alle gerestaureerde onderdelen van het orgel vanuit de werkplaats in Utrecht naar Woerden overgebracht en is alles weer teruggeplaatst in het orgel.
Na de blaasbalgen en de windladen werden…

Blaasblagen zijn weer terug…

Blaasblagen zijn weer terug…

Begin april werden de vijf blaasbalgen terug geplaatst in de balgenkamer van het orgel. Deze ruimte bevindt zich achter het orgel, in de toren. De blaasbalgen vormen de ‘longen’ van het orgel…

Wat is er tot nu toe gedaan…

Wat is er tot nu toe gedaan…

In september zijn de meeste onderdelen van het Bätz-orgel overgebracht naar de werkplaats van de fa. Van Vulpen in Utrecht.
Daar is alles geordend en zorgvuldig opgeslagen.