help mee!

met het renoveren van het
Bätz-orgel Petruskerk Woerden
  • € 11.000,- van de € 20.000,- gedoneerd 55% 55%

250 jaar Bätz-orgel Petruskerk Woerden

Als hervormde gemeente van Woerden beschikken wij over een uniek orgel met grote cultuur-historische waarde. In 2018 vierde dit orgel, dat is gebouwd door de beroemde orgelbouwer J.H.H. Bätz, zijn 250 jarig bestaan. Het orgel is het grootste orgel van voor 1800 van de provincie Utrecht. Zoals alles heeft ook dit instrument zorg en onderhoud nodig. Naast het jaarlijkse klein onderhoud, dient er eens in de 40-50 jaar groot onderhoud plaats te vinden. De laatste keer is dit in 1971 uitgevoerd. De laatste jaren werd het steeds duidelijker dat er een nieuwe restauratie moet plaatsvinden. Wat betreft de windvoorziening, de mechanieken en de frontpijpen is dit zelfs urgent.

In opdracht van het college van kerkrentmeesters is onder leiding van Peter van Dijk een Herstelplan opgesteld. Peter van Dijk is als orgeladviseur betrokken bij vele nieuwbouw- en restauratieprojecten in Nederland (onder meer in samenwerking met de Commissie orgelzaken voor de PKN en met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en in het buitenland, en treedt op als onze adviseur.

Op deze website geven wij u graag nadere informatie over de renovatie cq restauratie van ons orgel. Ook de financiën zullen worden toegelicht. Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren!

Wat is er tot nu toe gedaan…

In september zijn de meeste onderdelen van het Bätz-orgel overgebracht naar de werkplaats van de fa. Van Vulpen in Utrecht.
Daar is alles geordend en zorgvuldig opgeslagen.

De restauratie is begonnen

Op 3 september was het zover. Door vier medewerkers van de fa. Van Vulpen, het grootste gedeelte van het pijpwerk uit het orgel genomen, en getransporteerd naar de werkplaats van de Gebr. Van Vulpen in Utrecht.

Sponsor actie van start!

Het grote Bätz-orgel in de Petruskerk moet na de restauratie weer klinken als voor 1835. Vrijdag begint een actie voor de ontbrekende 20.000 euro om onder andere 1.800 orgelpijpen op te knappen.

De restauratie wordt ondersteund door