Help mee!

Zoals u weet zal ons prachtige Bätz orgel weer volledig gerestaureerd worden. Hiermee wordt de draagkracht en klank weer teruggebracht in de originele staat zoals de orgelbouwer J.H.H. Bätz in 1768 heeft bedoeld.

Hiervoor is reeds een belangrijke subsidie door de provincie Utrecht beschikbaar gesteld.

Er zijn inmiddels ook vele fondsen aangeschreven, die culturele monumenten ondersteunen. Hiervan hebben er al enkele hun steun kenbaar gemaakt. Ook u kunt bijdragen in de kosten door één of enkele frontpijpen te ‘kopen’. Dit kopen van een orgelpijp kan op 2 manieren: via deze website of via het invullen van het formulier dat in de kerk beschikbaar is. Daarnaast bent u uiteraard ook vrij om een gift te doen onder vermelding van “orgel”.

Uw bijdrage is welkom op rekening:

NL05FVLB0699946204
t.n.v. Hervormde Gemeente te Woerden
o.v.v. ‘gift orgelpijp’.

Uw bijdrage is aan te merken als een gift die aftrekbaar kan zijn voor de inkomstenbelasting. Wij danken u hartelijk voor uw steun. Alle kopers van een orgelpijp ontvangen een uitnodiging voor het ingebruikname concert dat in 2019 zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Woerden.