Persbericht

De Hervormde Gemeente te Woerden beschikt over een uniek orgel, gebouwd door J.H.H. Bätz met grote cultuur-historische waarde. Dit jaar bestaat dit orgel 250 jaar. Zoals alles heeft ook dit instrument zorg en onderhoud nodig. Naast het jaarlijkse klein-onderhoud, dient er eens in de 40-50 jaar groot onderhoud plaats te vinden. De laatste keer is dit in 1971 uitgevoerd. De laatste jaren werd het steeds duidelijker dat er een nieuwe restauratie moet plaatsvinden. Wat betreft de windvoorziening, de mechanieken en het pijpwerk is dit zelfs urgent.

Daarom is het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente, in samenwerking met haar orgeladviseur de heer Peter van Dijk, het afgelopen jaar druk aan de slag geweest met een restauratieplan. Ook is aandacht besteed aan de vraag hoe de restauratie bekostigd kon worden. De kerkrentmeesters waren daarom erg verheugd om eerder dit jaar al te vernemen dat de Provincie Utrecht via het zogenoemde Parelfonds ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening wilde nemen.

Tevens zijn de restauratieplannen verder ingevuld. In 1971 wist men dat de klank van de frontpijpen aanzienlijk verbeterd zou kunnen worden, maar de technische kennis om dit te afdoende te kunnen bereiken ontbrak nog en daarom is dit toen – gelukkig – niet gebeurd. Inmiddels is de techniek aanzienlijk verbeterd en kunnen de frontpijpen zo hersteld worden, dat de klank volledig teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke situatie. Na de restauratie zal het orgel weer prachtig klinken op basis van de originele klank uit 1768.

De algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Woerden heeft tijdens zijn vergadering van 15 mei 2018 ingestemd met de restauratieplannen. De komende tijd wordt verder gewerkt aan het verkrijgen van subsidies en het starten van een sponsoractie, en worden de voorbereidingen voor de restauratie gestart.

Ter ere van het 250 jarige bestaan wordt op 2 juni aanstaande een concert gegeven met medewerking van onze eigen organisten Ad van Pelt, Annelies van Zoelen-Kuus, Kees Bruggeman, Marnix van der Ploeg en Nico van der Kooy. Zij zullen stukken ten gehore brengen die de (kerk)muzikale ontwikkeling van de 18e eeuw tot heden weergeven (o.a. Böhm, Walther, Bach en Rutter) en onze orgeladviseur, de heer Peter van Dijk, zal samen met Ad van Pelt aandacht besteden aan de restauratie, historie en bouw van het orgel. Daarnaast is er ook aandacht voor een belangrijke functie van het orgel: de begeleiding van kerkliederen. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.  Iedereen is van harte uitgenodigd!

College van Kerkrentmeesters, 18 mei 2018