De restauratie is begonnen

Op 3 september was het zover, de restauratie is begonnen. Op deze eerste dag is, door vier medewerkers van de fa. Van Vulpen, het grootste gedeelte van het pijpwerk uit het orgel genomen, zorgvuldig in kisten gelegd (in dekens gewikkeld) en getransporteerd naar de werkplaats van de Gebr. Van Vulpen in Utrecht. Ook is een gedeelte van de windvoorziening gedemonteerd.

De dag daarna werden, door de medewerkers van de fa. Van Vulpen, onder meer de vijf blaasbalgen uit het orgel genomen en naar beneden getakeld. Verder zijn weer veel grote pijpen naar beneden gebracht. Voorts is een ander gedeelte van de windvoorziening gedemonteerd, ook een gedeelte van de rugwerklade. De balgen en orgelpijpen werden overgebracht naar de werkplaats.

Op 5 september werden onder meer de beide handklavieren, het pedaalklavier, een flink deel van de windladen en een groot aantal kleine onderdelen gedemonteerd.

Op 6 september werden de windladen (waar we orgelpijpen normaliter op staan) gedemonteerd en samen met allerlei andere onderdelen overgebracht naar Utrecht. De klavieren en het pedaalklavier zijn dus compleet verdwenen. Het blaasbalgenruim is nagenoeg leeg. Alle ca. 1750 orgelpijpen van het binnenwerk zijn volledig weg. Ook de windladen zijn mee naar Utrecht. De komende maanden worden de werkzaamheden voortgezet in Utrecht.